Sobre nosaltres:

Finques ATI és una empresa familiar situada al centre de Sabadell dedicada al món immobiliari.

Va ser creada l'any 1969 per Pere Viladoms Solé i Miquel Maeso Lebrun, amb un objectiu clar: oferir el millor servei.

Amb el temps, Finques ATI s´ha guanyat el reconeixement general de la nostra ciutat per la responsabilitat, eficiència i honradesa del seu equip humà.

Això ha estat possible gràcies a un tret diferencial que els caracteritza: el tracte personal.

Les nostres instal·lacions:

Els nostres serveis:

Administració de comunitats

 • Constitució de comunitats 
 • Juntes ordinàries i extraordinàries
 • Gestió econòmica
 • Reparació de les finques  
 • Rehabilitació de finques 
 • Reclamació pels desperfectes de l'acabat de l'obra
 • Reclamació de Morosos
 • Defensa dels interessos col·lectius dels propietaris
 • Assegurança Comunitària

 

Vol vendre un immoble?

 • Li valorem i l'aconsellem sobre el preu de venda. 
 • L'assessorem sobre les possibles intervencions a realitzar-hi per tal de millorar el seu preu.  
 • Ens encarreguem de contractar publicitat en mitjans de comunicació solvents, de difusió local i comarcal.  
 • Realitzem les visites que siguin necessàries acompanyant a potencials compradors 
 • Ens ocupem de totes les gestions relacionades amb la compravenda 
 • Si vostè ja disposa de comprador, ens podem encarregar de tramitar la documentació, tant pel que fa a documents privats com a escriptura pública.  

Té un immoble i el vol llogar?

 • Valorem l'import del lloguer segons les característiques de l'immoble 
 • L'assessorem sobre les possibles intervencions a realitzar-hi abans de donar-lo a lloguer 
 • Busquem el llogater més adequat, sol·licitant les referències oportunes i, en cas que sigui considerat necessari, l'aval corresponent 
 • Formalitzem el contracte de lloguer i realitzem tots els tràmits davant diferents entitats i organismes oficials 
 • Un cop llogat, li oferim la possibilitat d'ocupar-nos de l'administració del lloguer, de forma que vostè pot despreocupar-se de totes les gestions 

Administració de lloguers

 • Tota la relació amb el llogaterlloc a través de nosaltres 
 • El podem aconsellar i oferir-li una assegurança que cobreixi els sinistres i també les possibles incidències legals (principalment, rebuts impagats) del seu immoble. En cas de contractar-la, ens ocupem de la gestió dels sinistres 
 • Oblidi's d'avaries, reparacions i obres. Ens ocupem dels treballs que són a càrrec de la propietat, encarregant-los a industrials competents i supervisem aquelles reparacions que corresponen al llogater 
 • Apliquem les actualitzacions de renda previstes al contracte i les repercussions d'obres quan així ho permetin les condicions del contracte i la llei vigent 
 • En cas que es produeixi morositat, duem a terme les gestions necessàries i realitzem un seguiment de l'assumpte 

Vol comprar un immoble?

 • Expliqui'ns les seves necessitats i li buscarem l'immoble més adient 
 • Li evitarem visites innecessàries a immobles que no s'ajustin a les seves necessitats 
 • En cas que en el moment de la sol·licitud no disposem de l'immoble adequat, continuarem realitzant gestions i ens posarem en contacte amb vostè un cop el trobem 
 • Si ja té un habitatge escollit, ens ocupem d'orientar-lo en la compravenda i de tramitar la documentació, tant pel que fa a documents privats com a escriptura pública.  

Busca un immoble a lloguer?

 • Expliqui'ns les seves necessitats i li buscarem l'immoble més adient 
 • Li evitarem visites innecessàries a immobles que no s'ajustin a les seves necessitats 
 • En cas que en el moment de la sol·licitud no disposem de l'immoble adequat, continuarem realitzant gestions i ens posarem en contacte amb vostè un cop el trobem 

Assegurances

Us podem oferir assegurances de :

 • la llar  
 • comunitats  
 • defensa jurídica  
 • comerços  
 • PIMES